Przejdź do treści
Marketing

Słownik pojęć reklamowych cz. 3

Przedstawiamy dalszą część wyjaśnień skrótów używanych w marketingu online. Najczęściej przydają się w ramach działalności e-commerce, ale znajdują również swoje zastosowanie w działaniach usługowych
Bartosz Mróż
Bartosz Mróż
2 minuty czytania

Przedstawiamy dalszą część wyjaśnień skrótów używanych w marketingu online. Najczęściej przydają się w ramach działalności e-commerce, ale znajdują również swoje zastosowanie w działaniach usługowych.

Oto co znaczą poszczególne skróty

ROAS (ang. return on ad spend)

zwrot z wydatków na reklamę. Wyliczany jest on następująco: przychody wygenerowane z kampanii reklamowych podzielone przez ich koszt, a następnie pomnożone przez 100%. Wskaźnik ten jest używany głównie w panelu Google i Facebook Ads.

ACOS (ang. advertising cost of sales)

reklamowy koszt sprzedaży. Jest to stosunek wydatków reklamowych do przychodów z reklam. Obliczany jest w ten sposób: wydatki na reklamę podzielone przez wygenerowany przychód, a następnie pomnożone przez 100%. Sposób liczenia jest inny, niż przy ROAS, ale dotyczy z reguły tego samego – obliczenia zwrotu z poniesionych nakładów reklamowych. Wskaźnik ten głównie używany jest w Amazon Ads.

ROI (ang. return on investment)

zwrot z inwestycji. Jest to miara odmienna od poprzednich dwóch. W tym wypadku od całej wartości sprzedaży odejmujemy wszystkie poniesione koszty (materiały, reklama, prowizje, pracownicy, podatki itp.) i dzielimy tę wartość przez sumę kosztów, a następnie mnożymy przez 100%. Jeśli wynik jest powyżej 0%, osiągnęliśmy zysk. Jeśli jest poniżej 0%, oznacza to, że mamy do czynienia ze stratą.

W kampaniach online najczęściej, mówimy o tych dwóch pierwszych wskaźnikach, gdyż jako marketerzy tylko takie dane widzimy. W biznesie natomiast zawsze warto liczyć swoje ROI. Dzięki temu wiemy jaki zwrot z nakładów na reklamę potrzebujemy, aby firma była rentowna.

W przypadku firm usługowych też warto to wyliczać. Dzięki temu dowiemy się, np. ile maksymalnie możemy zapłacić za leada z kampanii i w ten sposób można postawić swojej agencji prosty cel.